-"Kugenda (cyangwa kuza) uri nkuba na muriro"
-"Nimba mwanze ko nyuza kumupaka ko nta byangombga nfite ntimwanereka inzira ya fraude&quot; <em>Kagombe</em> "
-"Ikigori cyameze mugisura cyifuzwa nabantu namatungo Nkobongo Yohana"
-" Umunyaporotike wese asa ninyana itaratega amahembe ntumenya uko izatega ; Karucyiye Daudi"
-" Isi ngo yarisanzwe ifite ise ariko&nbsp; ubu ngo ;yabonye nyina Karucyiye Daudi "
-"Ngo nu gukorera ubusa nkuwagiye Gukorera&nbsp; nyirarume"
-" Ngo Isi ntigira imyuma nImbere hose ngo ninyuma kandi hose nimbere Karucyiye Daudi"
-"Nabonye imperuka zibiri: Aho umugabo yicyara kuntebe umukazana avuye ho igishushye, naho umugabo ava munsi yinka ayikama yamara akayishorera kuyigurisha” Ruhinankiko"
-"Nigute Mobutu yatanze Gatumba atatubgiye"

Multimedia

ipicya

Reba

Copyright © 2012 gakeye.com.Powered by MulengeEntertainment.

Ibyandikwa

Amakuru

Admin

ibituranga

Amateka

Imicezo