Igihe kirageze ngo Musé y'Abanyamurenge ishigwe ho.

 

Freddy watwandikiye yatubgiye ko we yunva ibikoresho byacu ,byaza kusanwa hanyuma hagashigwaho Musé y'Abanyamurenge.

 

 

SOMA BYOSE

                                                                                                                                                                              Dore bimwe mubiranga Abanyamurenge.

 

Abanyamurenge barangwa n' Ubupfura, Kudahemuka, Kuvugisha ukuri ,ubumwe,
urukundo,ishaka,gusabana,gutabarana,bose bahagurukira rimwe iyo habaye ikibazo maze bakagikemurira hamwe.

 

 

SOMA BYOSE

                                                                                                                                                                              Umugore w'Umunyamurengekazi n'agabanyirizwa imirimo ingo zizatera imbere.

 

Abagore b'Abanyamurengekazi har'igihe barenganirizwa mumirimo bakora. Abagabo babo bigaramiye. Dusanga bya kagobye guhinduka maze bose bagafatikanya mu kubaka Umuryango wabo.

 

 

SOMA BYOSE

                                                                                                                                                                              Umunyamurenge mw'iyerekana muco ya 2013 ntiyibagiranye.

 

Gelderland: Abanyamurenge berekanye ibibaranga maze abaraho batangazwa no kubona umuco mwiza bataribazi.

 

 

SOMA BYOSE

                                                                                                                                                                              Ni kuki ibitabo byanditswe ku Banyamurenge bikibarirwa kuntoki?

 

Kwandika, gusoma no guharura n'inzira nziza yo kw’iteza imbere k'umuryango ndetse n'Igihugu muri rusange.

 

 

SOMA BYOSE

                                                                                                                                                                              Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [ 40 ] 41 42 43

Multimedia

ipicya

Reba

Copyright © 2012 gakeye.com.Powered by MulengeEntertainment.

Ibyandikwa

Amakuru

Admin

ibituranga

Amateka

Imicezo