Dore bimwe mubiranga Impfura ya Kinyamurenge

 

Ubumpfura biri muri bimwe basogokuru badusigiye nk'umurage, twebge abatoya twakagobye gukurikiza.

 

 

SOMA BYOSE

                                                                                                                                                                              Kubirura bishobora gutera indwara

 

N'ubgo gusangira ar'umuco mwiza,ariko nanone dusanga abantu bakagobye kuzaza bamenya ko hariho ibintu bisangirwa n'ibidasangirwa.

 

 

SOMA BYOSE

                                                                                                                                                                              Energy drink n'ikimwaji kitariciza k'ubuzima bga muntu.

 

Dukunze kubona abantu beshi bihutira kunywa za Energy drink ariko abahanga basanga atarinziza k'ubuzima bga muntu.

 

 

SOMA BYOSE

                                                                                                                                                                              Twibukanye iby'iwacu (igice ca kabiri)

 

Twibukanye ibyakera kuko abeshi ubu,basigaye batuye m'ubuzima butandukanye n'ubgo twahoze dutuyemo. Dusanga aribyiza kubyiyibutsa ndetse ukana byibutsan'abandi.

 

 

SOMA BYOSE

                                                                                                                                                                              Twibukanye iby'iwacu (Igice cambere)

 

Twibukanye iby'iwacu, duse n'abari mukirambi cangwese kugatorero. Habaye kugatorero twaba duheje abakobga n’abagore kuko batajagayo. Reka tugume mukirambi bose babyumve. Nturambirwe, hanyuma uzatubgire uko ubibona,nubgo ari byinshi.

 

 

SOMA BYOSE

                                                                                                                                                                              Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [ 38 ] 39 40 41 42 43

Multimedia

ipicya

Reba

Copyright © 2012 gakeye.com.Powered by MulengeEntertainment.

Ibyandikwa

Amakuru

Admin

ibituranga

Amateka

Imicezo