Kugira urugo rwiza byaba bisaba iki? soma, harico biza kugufasha.

 

Kugirango,ugire urugo rwiza, haribyo utegerezwa kubahiriza, ndetse no kumenya.Dore bimwe mu bizagufasha kubaka no guteza urugo rwawe imbere.

 

 

SOMA BYOSE

                                                                                                                                                                              Uyu mugabo ,yifuza ko abagore bakomeza kuba abafasha.

 

Uy'umugabo n'umwe mubagabo bake,bafashe iyambere,ndetse banunva akarengane,abagore bacu bakorerwa ko gukora akazi katar'akabo. Byatumye yifuza ko ubu butumwa twabugeza kuri beshi kandi yavuze ko aho azabahose atazahwema
kubyerekana.

 

 

SOMA BYOSE

                                                                                                                                                                              N'inde watubgira ico aya majambo asobanura

 

Imvugo ya Kinyamurenge,igira amajambo meshi,kandi akaba asobanurwa bitandukanye n'uko avugwa.Abakiri bato nti bakunze kubimenya kuko akeshi usanga bikoreshwa n'abantu bakuze.

 

 

SOMA BYOSE

                                                                                                                                                                              Impanvu zine (4), zituma abantu bagaba Inka

 
Kugabirana inka mu Banyamurenge,biva kumpanvu nyishi zitandukanye zirimo; urukundo,ubushuti ndetse no gushumbushanya.

 

 

SOMA BYOSE

                                                                                                                                                                              Abanyamurenge,nabo baratumiwe mwiyerekana muco

 

Abanyamurenge bazaja guserukira igihugu cabo ca Congo,kumunsi w'iyerekana muco.

 

 

SOMA BYOSE

                                                                                                                                                                              Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [ 25 ] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Multimedia

ipicya

Reba

Copyright © 2012 gakeye.com.Powered by MulengeEntertainment.

Ibyandikwa

Amakuru

Admin

ibituranga

Amateka

Imicezo