Porogarame yo gutoza abana umuco yaratangiye

 

Gakeye.com yatangizanyije,porogarame (programme) shasha yo gutoza abana umuco. Ese ibi bizagerwaho gute? soma.....

 

Usarire nawe! uy'umunsi n'ibutse ibyo Mukiraro, maze ndakumbura.

 

Kwibukiranya amateka yacu, bizatuma abantu, batibagirwa umuco wabo,maze barushirizeho ku wubumbatira.

 

Umwaka muhire wa 2017 kuri mwese!

 

Mwese, tubifurije umwaka muhire, hamwe n'ishuti n'abavandimwe banyu.

 

Padiri Mutware Philemon, yagize ati; kubaka igihugu bitangirira m'umuryango.

 

Mutware yakoresheje ikiganiro bgambere ciswe "umuryango mwiza" yakomeje abgira abaraho ko kuri we ntaco yagereranya n'umuryango.Naone yakomeje akundi abantu igihugu cababyaye,cabareze ndetse kira nabakuza.

 

Ibi ni bimwe mubyaberaga ku gatorero.

 

Agatorero kari gafite amaana meshi, m'ubgoko bgacu kuko hari imanza nyishi zahakemukiraga.

 

Mukirambi Celebration Day, yizihijwe ku ncuro ya gatatu

 

Gutoza abana umuco, kubigisha amateka yacu, kugarura abateshutse, kwibukiranya iby'iwacu, ibi nibyo biza biganirwa k'umunsi wo Mukirambi Celebration Day.

 

Gatumba yaraduhekuye

 

Imyaka 12 irashize tubuze abacu twakundaga.

 

Uyu, niwo murage mwiza ushobora kuraga abawe

 

Twige gutekereza neza, kubyo twaraga abandi kuko umurage mwiza ufasha abasigaye inyuma yawe.

 

Umuryango w'Ubuntu Initiative waronse abayobozi basha.

 

Abayobozi bashasha b'umuryango "Ubuntu Initiative" batowe, k'umunsi w'ejo, ubgo biyemeje kuzakora ibishoboka byose kugirango ba wuteze imbere.

 

Ese haba hari itandukaniro ryaba riri hagati y'umwana wa Nyogosenge n'uwa Nyoko wanyu?

 

Isano riri hagati y'umwana wa Nyogosenge n'uwa Nyoko wanyu, ni rimwe. Dusanga bakabaye bafatwa kimwe mu gihe c'urushako.

 

Page : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Multimedia

ipicya

Reba

Copyright © 2012 gakeye.com.Powered by MulengeEntertainment.

Ibyandikwa

Amakuru

Admin

ibituranga

Amateka

Imicezo